Scurta descriere proiect site societate

Data: Noiembrie 2021

Titlu: Achizitie echipamente si software pentru dotare fabrica de confectii

MBM SERVICE S.R.L anunţă începerea activităţilor proiectului Achizitie echipamente si software pentru dotare fabrica de confectii Cod SMIS 136705.

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar la nivelul regiunii Nord Est de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.12.2019 – 31.10.2023, perioada de implementare fiind de 47 de luni, cu o valoare totală 7.903.972,86 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.693.621,40 lei, din care 3.989.578,26 lei din FEDR si 704.043,14 lei din valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Contract de finantare Nr. 7149 / 11.10.2021.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectului Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii MBM SERVICE S.R.L prin realizarea unei investitii initiale in domeniul confectiilor in sistem lohn.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1 Diversificarea activitatii unei unitati in domeniul confectiilor in sistem lohn prin:

– Dotarea cu echipamente tehnologice

– Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii productive

2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a-si dezvolta si mentine

avantajul competitiv:

– Implementarea procesului de certificare a unui proces – Fabricarea confectiilor si a altor articole de imbracaminte pentru barbati, femei si copii si furnizarea de servicii in legatura cu acestea

– Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al securitatii informationale (ISO 27001)

– Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil

3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

– Utilizarea surselor regenerabile de energie prin includerea unui sistem de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica destinata functionarii echipamentelor care vor fi achizitionate prin proiect.

– Minimizarea la sursa a deseurilor generate, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea unui echipament (plotter) care diminueaza costurile de intretinere si costurile alocate consumabilelor prin faptul ca foloseste hartie subtire

– Retehnologizarea/ achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spatiile de productie) – proiectul prevede achizitionarea unui echipament (masina de cusut electronica industriala pentru cusaturi dupa contur) care va conduce la eficientizarea consumului de energie, fiind dotata cu motor direct drive de ultima generatie integrat in capul masinii care economiseste pana la 70% din energia folosita in timpul utilizarii

– Masuri de asigurare a egalitaþii de sanse si tratament prin achizitionarea de echipamente si utilaje pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati prin achizitionarea mai multor echipamente prevazute cu dotari suplimentare, in afara de cele standard, pentru manevrarea acestora inclusiv de catre persoane cu dizabilitati, respectiv sistem de avertizare luminos pentru persoane cu dizabilitati, surdo-mute.

– Angajarea unei persoane din categoria defavorizate – persoana cu varsta de peste 50 de ani

Persoana de contact: dl. Matteo Buttironi – Manager de proiect MBM SERVICE S.R.L ; Telefon: +40726609301; Adresa de e-mail: oana.farcas@mbmtek.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro

DATE DE CONTACT

Dl. Matteo Buttironi, Telefon/Fax: 0726/609.301/-

E-mail: oana.farcas@mbmtek.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020